Czym jest dzień skupienia dla rodzin?

spotkanie kontynuujące formację świętorodzinną
Dni skupienia przeznaczone są przede wszystkim dla małżeństw, które uczestniczyły wcześniej w kursach przedmałżeńskich prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie oraz przez Szkołę Nowej Ewangelizacji w ramach kursu Kana Galilejska. Spotkania te mają być rozszerzeniem i pogłębieniem treści, o których mowa była na kursach oraz nawiązaniem do tematów, na które zabrakło czasu. W 2015 roku przewidujemy dwa spotkania: jedno 24 maja, drugie 11 październiku 2015. Dodatkowo chcemy zaproponować równolegle formację dla dzieci, tak aby z jednej strony małżonkowie mogli bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach, z drugiej strony aby też nasze dzieci spędziły ten czas w sposób ciekawy i twórczy.

Zapisz się do naszego Newslettera