KIM JESTEŚMY?

Misjonarze Świętej Rodziny

Jesteśmy wspólnotą Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF), której wzorem życia i relacji jest Święta Rodzina z Nazaretu. Nasz Założyciel ks. Jean Berthier zaprosił nas, abyśmy wychodzili do ludzi z ewangelizacją, ze szczególną posługą rodzinie, powołaniom oraz misjom. Ks. Jan Berthier pragnął abyśmy byli misjonarzami i pomagali tym, którzy są oddaleni od Pana. Stylem naszego życia zakonnego jest tworzenie wspólnot na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, gdzie drugi jest Chrystusem, a we wzajemnych relacjach panuje duch rodzinności, szacunku, pokory, gościnności, pracowitości, ubóstwa i czystości. Tą tajemnicą Bożej miłości chcemy dzielimy się z innymi.

Więcej na: swietarodzina.pl