KIM JESTEŚMY?

SNE św. Barnaby w Poznaniu

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) św. Barnaby działa w Poznaniu od 1996 roku. Współpracujemy m.in. ze Szkołami Nowej Ewangelizacji skupionymi wokół biura krajowego SESA Polska. Organizujemy weekendowe katechezy przedmałżeńskie. Służymy także innym kursami ewangelizacyjnymi, rekolekcjami i działaniami skierowanymi do młodzieży, dorosłych, rodzin i osób samotnych. Naszym powołaniem jest ewangelizacja i formowanie przyszłych ewangelizatorów.

Więcej na: sne.poznan.pl