KIM JESTEŚMY?

Wspólnota „Poznanie Flp3.8”

Jesteśmy wspólnotą katolicką. Na sercu mamy oddawanie chwały Bogu, wstawienictwo na wzór przybytku Dawida, jedność wszystkich chrześcijan i modlitwę za naród żydowski. Posługujemy w modelu uwielbiania Harfy i Czaszy. Nasza duchowość – communio caritatis – opiera się na dwóch filarach:

  • Bóg, który zwraca się ku człowiekowi
  • Odpowiedź człowieka na ten Boży dar

Podstawą wszelkiej autentycznej duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przekazywane, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele (VD 121). Dlatego wszystko uznajemy za śmieci, uznając za najwyższą wartość poznanie Jezusa, naszego Pana (Flp 3,8).

Więcej na: poznaniejezusa.pl