KONTAKT

Informacje kontaktowe

Portal Dla Rodzin

Jeśli chcesz bliżej poznać
organizatorów tego wydarzenia

email: zapisy@dlarodzin.org

Informacje kontaktowe

Wspólnota „Poznanie Flp3.8”

Jeśli chcesz bliżej poznać
tę Wspólnotę

email: info@poznaniejezusa.pl

Informacje kontaktowe

SNE św. Barnaby w Poznaniu

Jeśli chcesz bliżej poznać
Szkołę Nowej Ewangelizacji

email: wspolnota@sne.poznan.pl

Informacje kontaktowe

Referat Rodzin MSF

Jeśli chcesz bliżej poznać
Referat Rodzin

email: biuro@swietarodzina.pl