Wojciech Mazurek

Wojciech Mazurek

Lider uwielbienia wspólnoty Poznanie Flp 3,8

Pedagog, Kompozytor, Pianista, Wokalista, Inżynier, autor spektaklu słowno – muzycznego Pasja e-moll. Członek zarządu Fundacji Serce dla Gruzji opiekującej się sierocińcami na Kaukazie. Na co dzień lider uwielbienia wspólnoty Poznanie Flp 3,8 i animator muzyczny programu formacja dzieci.